Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Bevillinger
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

 

Hvad skete i 2017

 

Aktiviteter

I 2017 har bestyrelsen afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var et evalueringsmøde om bestyrelsens og den daglige ledelses arbejde.

Bestyrelsen har i 2017 behandlet 175 ansøgninger.

98 ansøgninger er imødekommet med i alt 3.191 tkr.

Der er tilbageført tidligere bevilgede, men ikke hævede uddelinger på i alt 808 tkr.

Årets udbetalte udlodninger udgør kr. 3.430 tkr

De bevilgede uddelinger fordeler sig som følger:

  • idrætsformål 845 tkr

  • børn, unge, uddannelse og fritidsarbejde 751 tkr       

  • kulturelle formål 1.125 tkr

  • andre kulturelle aktiviteter og arrangementer 470 tkr                                                         

Af de 98 bevilgede ansøgninger var:

  • 40 bevillinger fra   0 – 10 tkr

  • 27 bevillinger fra 11 – 25 tkr

  • 23 bevillinger fra 26 – 99 tkr

  • 8 bevillinger på 100 tkr og derover

 

Ejendomme

Fonden ejer den bevaringsværdige ejendom Stenbrudsgården i Nexø.

Ejendommens hovedhus udlejes til CRT – Center for Regional- og Turismeforskning. Stenbrudsgården er fredet og betragtes som en væsentlig kulturarv for Bornholm..

Datterselskab

Fonden er 100% ejer af datterselskabet SparboFinans A/S, hvis formål er at drive finansiel og investeringsmæssig virksomhed.

Selskabet har en balance på 11.887 tkr. og har selvstændig ledelse.

Årsrapporten

Fondens økonomi er primært baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen. Fondens samlede formue udgør ved årets udgang 148.015 tkr

Årets resultat viser et overskud på 11.479 tkr

Du kan se årsrapporten her

 

     

  Sportsfotobornholm

Sparekassen Bornholms Fond 2018      sep@sbfonden.dk