Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Bevillinger
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

 

Hvad skete i 2016:

(nyt billede)

I 2016 har bestyrelsen afholdt 6 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var et evalueringsmøde om bestyrelsens og den daglige ledelses arbejde.

Bestyrelsen har i 2016 behandlet 181 ansøgninger.

104 ansøgninger er imødekommet med i alt 3.794.000 kr.

Der er tilbageført tidligere bevilgede, men ikke hævede uddelinger på i alt 600.000 kr.

Årets udbetalte udlodninger udgør 2.797.000 kr.

De bevilgede uddelinger fordeler sig som følger:

idrætsformål 749 tkr

børn, unge, uddannelse og fritidsarbejde 1.298 tkr

kulturelle formål 991 tkr

andre kulturelle aktiviteter og arrangementer 756 tkr

 

Af de 104 bevilgede ansøgninger var:

·  50 bevillinger fra 0 – 10 tkr

·  26 bevillinger fra 11 – 25 tkr

·  14 bevillinger fra 26 – 99 tkr

·  14 bevillinger på 100 tkr og derover

Ejendomme

Fonden ejer den bevaringsværdige ejendom Stenbrudsgården i Nexø. Ejendommens hovedhus udlejes til CRT – Center for Regional- og Turismeforskning. Stenbrudsgården er fredet og betragtes som en væsentlig kulturarv for Bornholm..

Datterselskab

Fonden er 100% ejer af datterselskabet SparboFinans A/S, hvis formål er at drive finansiel og investeringsmæssig virksomhed.

Selskabet har i 2016 udbetalt 1 lån på i alt 500 tkr til en bornholmsk erhvervsvirksomhed.

Selskabet har en balance på 10.303 tkr. og har selvstændig ledelse.

Årsrapporten

Fondens økonomi er primært baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen.

Fondens samlede formue udgør ved årets udgang 138.927.048 kr.

Årets resultat viser et overskud på 3.700.197 kr.

Se årsrapporten for 2016 her.

 

Hvad skete i 2015:

I 2015 har bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var et evalueringsmøde om bestyrelsens og den daglige ledelses arbejde.

Bestyrelsen har i 2015 behandlet 151 ansøgninger.

103 ansøgninger er imødekommet med i alt 11.769.700 kr.

Der er tilbageført tidligere bevilgede, men ikke hævede uddelinger på i alt 1.674.600 kr

Årets udbetalte udlodninger udgør 3.729.100 kr.

I årets løb har fonden erhvervet aktier for 250 tkr aktier i en etableret virksomhed på Bornholm.

De bevilgede uddelinger fordeler sig som følger:

 • idrætsformål 880 tkr

 • børn, unge, uddannelse og fritidsarbejde 657tkr

 • kulturelle formål, herunder 7,5 mio til museumsbyggeri 9.202 tkr andre kulturelle aktiviteter og arrangementer 1.030 tkr

 • Af de 106 bevilgede ansøgninger var:

 • 35 bevillinger fra 0 – 10 tkr

 • 39 bevillinger fra 11 – 25 tkr

 • 16 bevillinger fra 26 – 99 tkr

 • 13 bevillinger på 100 tkr og derover

 • De største modtagere af tilskud i 2015:

 • Bornholms Museum/Bornholms Kunstmuseum til nybyggeri 7.500.000 kr.

 • Bornholms Højskole til renoveringsprojekt 500.000 kr.

 • Bornholms Middelaldercenter til renoveringsprojekt 500.000 kr.

 • Bornholms Regionskommune til afvikling af Folkemødet 2015 250.000 kr.

 • Gudhjem Svømmehal til etablering af varmtvandsbassin 200.000 kr.

 • Viking Fodbold til etablering af en multisportsarena 150.000 kr.

 • DBU Bornholm til renovering af kunstgræsbane 150.000 kr.

 • Bornholms Regionskommune til ’projekt Svanen’ på Svaneke Havn 120.000 kr.

 • Ejendomme

  Fonden ejer den bevaringsværdige ejendom Stenbrudsgården i Nexø. Ejendommens hovedhus udlejes til CRT – Center for Regional- og Turismeforskning. Stenbrudsgården er fredet og betragtes som en væsentlig kulturarv for Bornholm..

  Datterselskab

  Fonden er 100% ejer af datterselskabet SparboFinans A/S, hvis formål er at drive finansiel og investeringsmæssig virksomhed.

  Selskabet har i 2015 bevilget 3 lån på i alt 950 tkr til bornholmske erhvervsvirksomheder.

  Selskabet har en balance på 10.010 tkr. og har selvstændig ledelse.

  Årsrapporten

  Fondens økonomi er primært baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen. Fondens samlede formue udgør ved årets udgang 149.944 tkr

  Der er foretaget nedskrivninger i værdien af unoterede aktier i bornholmske virksomheder for i alt 250 tkr.

  Årets resultat viser et overskud på 11.402 tkr

  Se årsrapporten for 2015 her.

   

  Hvad skete i 2014:

  Aktiviteter

  Bestyrelsen har i 2014 behandlet 150 ansøgninger.
  106 ansøgninger er imødekommet med i alt 5.327 tkr.
  Der er tilbageført tidligere bevilgede, men ikke hævede uddelinger på i alt 1.765 tkr
  Årets udbetalte udlodninger udgør 3.277 tkr.
  I årets løb har fonden erhvervet aktier for 125 tkr aktier i en etableret virksomhed på Bornholm.

  De bevilgede uddelinger fordeler sig som følger:

  *   idrætsformål 1.563 tkr
  *   børn, unge, uddannelse og fritidsarbejde 1.476 tkr
  *   kulturelle formål 1.649 tkr
  *   andre kulturelle aktiviteter og arrangementer 639 tkr


  Af de 106 bevilgede ansøgninger var:

  *   45 bevillinger fra   0 – 10 tkr
  *   34 bevillinger fra 11 – 25 tkr
  *   13  bevillinger fra 26 – 99 tkr
  *   14 bevillinger på 100 tkr og derover

   

  De største modtagere af tilskud i 2014:

  *   Campus Bornholm - til nybyggeri 1.000.000 kr.
  *   Gaarden – Bornholms Madkulturhus - til nybyggeri 500.000 kr.
  *   Ny-Vest Idrætsforening – til nedgravet springgrav 400.000 kr.
  *   Budokan Bornholm – til køb af ejendom og ombygning 300.000 kr.
  *   SYTE, Åkirkeby – til etablering af natursti 250.000 kr.
  *   Bornholms Teater – kulisser til sommerforestillinger 200.000 kr.
  *   Bhs. Kunstmuseum og Bhs. Museum – projektering 175.000 kr.
  *   Bornholms Regionskommune – til Folkemødet 2014 175.000 kr
  *   Viking Petanque – til opførelse af petanquehal 150.000 kr.
  *   RIK – til køb af 3 pannabaner 100.000 kr.
  *   Rasmus Voss – til udgivelse af bogværk om Christiansø 100.000
       kr.
  *   Idrættens Rejsefond – til sportsrejser for unge
       idrætsudøvere 100.000 kr.
   Foreningen Sandvig – til badebro på Sandvig Strand 100.000 kr.
  *
     Nexø Kirke – til koncertklaver 80.000 kr.
   

  Årsrapporten

  Fondens økonomi er primært baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen. Fondens samlede formue udgør ved årets udgang 137.093 tkr

  Der er foretaget nedskrivninger i værdien af unoterede aktier i bornholmske virksomheder for i alt 125 tkr.

  Årets resultat viser et overskud på 7.658 tkr.


  Se årsrapporten her.

   

  Hvad skete i 2013: 

  Årsrapporten

  Fondens økonomi er primært baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen.

  Fondens samlede formue udgør ved årets udgang 132.998 tkr

  Årets resultat viser et overskud på 9.729 tkr.

  Aktiviteter

  Bestyrelsen har i 2013 behandlet 157 ansøgninger.

  106 ansøgninger er imødekommet med i alt 5.513 tkr.

  Der er tilbageført ikke hævede uddelinger på i alt 223 tkr

  Årets udbetalte udlodninger udgør 3.098 tkr.

  I årets løb har fonden erhvervet aktier for 400 tkr i 1 nystartet virksomhed på Bornholm. 

  Uddelingerne fordeler sig som følger:

  • idrætsformål 783 tkr

  • børn, unge ogfritidsarbejde 328 tkr

  • kulturelle formål 3.675 tkr

  • andre kulturelle aktiviteter 727 tkr

   

  Af de 106 bevilgede ansøgninger var:

  •  55 bevillinger fra   0 – 10 tkr

  • 32 bevillinger fra 11 – 25 tkr

  • 8 bevillinger fra 26 – 99 tkr

  • 11 bevillinger på 100 tkr og derover

   

  De største modtagere af tilskud i 2013:

  • Bornholms Middelaldercenter til opførelse af oplevelsescentret ’Historama’  500 tkr

  •  Bornholms Museum til om- og nybygning af museet 1.500 tkr

  •  Bornholms regionskommune til gennemførelse af Folkemødet 2013 176 tkr

  • Gudhjem By- og Mindeforening til bygningsrenovering af Gudhjem Museum 100 tkr

  • Det grønne Pakhus til en særudstilling i Nexø 100 tkr

  • Foreningen Svanekes Venner til renovering af Svanemøllen 100 tkr

  • Viking Atletik til samlingslokale 100 tkr

  • Idrættens Rejsefond på Bornholm til idrætsrejser for unge op til 18 år 100 tkr

  • Bornholms Sport og Event til aktivitets- og oplevelsesmateriel 100 tkr

  • Bornholms Teater til ombygning af administrationslokaler 100 tkr

  • Musikhuzet Bornholm til etablering af en kulturbutik 100 tkr

   

  Hvad skete i 2012:

  Fondens økonomi er baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen. Fondens samlede formue udgjorde ved årets udgang 128.558 tkr.

  Årets resultat blev et overskud på 12.965 tkr.

  Bestyrelsen har i 2012 behandlet 160 ansøgninger. Heraf blev 99 ansøgninger imødekommet med i alt 2.887 tkr.

  Årets udbetalte uddelinger udgjorde 4.497 tkr.

  De 3 største modtagere af tilskud i 2012:

  NaturBornholm modtog 1 mio. kr. til etablering af et stenværksted for publikum og en udendørs bane med el-biler for børn.
  Bornholms Højskole modtog 1 mio. kr. til opførelse af en ny værelsesfløj
  Naturstyrelsen fik bevilget 500.000 kr. til nyetablering af naturlegepladsen i Hareløkkerne i Almindingen.

   

  Hvad skete i 2011:

  Aktiviteter

  Bestyrelsen har i årets løb behandlet 132 ansøgninger. Heraf er 83 ansøgninger imødekommet med i alt 3.558 tkr.

  Årets udbetalte udlodninger udgør 2.931 tkr.

  Fonden ejer den bevaringsværdige ejendom Stenbrudsgården i Nexø. Ejendommen udlejes til kontorformål. Stenbrudsgården er fredet og må betragtes som en væsentlig kulturarv for Bornholm. Med købet af ejendommen i 2008 af Kulturarvstyrelsen ønsker fonden at bevare Stenbrudsgården for eftertiden.

  Årsrapporten

  Fondens økonomi er baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen. Fondens samlede formue udgør ved årets udgang 118.261 tkr.

  Årets resultat viser et underskud på 11.447 tkr.

   

  Hvad skete i 2010:

  Aktiviteter

  Bestyrelsen har i årets løb behandlet 153 ansøgninger. Heraf er 95 ansøgninger imødekommet med i alt 6.549 tkr.

  Årets udbetalte udlodninger udgør 3.097 tkr.

  I årets løb har fonden erhvervet for i alt 700 tkr aktier i to nystartede virksomheder på Bornholm.

  Fonden ejer den bevaringsværdige ejendom Stenbrudsgården i Nexø. Ejendommen udlejes til kontorformål. Stenbrudsgården er fredet og må betragtes som en væsentlig kulturarv for Bornholm. Med købet af ejendommen i 2008 af Kulturarvstyrelsen ønsker fonden at bevare Stenbrudsgården for eftertiden.

  Årsrapporten

  Fondens økonomi er baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen. Fondens samlede formue udgør ved årets udgang 131.808 tkr.

  Årets resultat viser et overskud på 13.959 tkr

   

  Hvad skete i 2009:

  Bestyrelsen i arbejdstøjet

  Sparekassen Bornholms Fond:

  Aktiviteter

  I årets løb er der foretaget udlodninger på 874.000 kr.

  Bestyrelsen har i årets løb behandlet 98 ansøgninger. Heraf er 56 ansøgninger imødekommet med i alt 1.576.000 kr

  Siden sin start i 1990 har fonden doneret ca. 121 mio. kr. til velgørende formål på Bornholm.

  Årsrapporten

  Fondens økonomi er baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen. Fondens samlede formue udgør ved årets udgang 124,4 mio. kr. Der er foretaget nedskrivninger i værdien af unoterede aktier i bornholmske virksomheder for 0,6 mio kr.

  Årets resultat viser et overskud på 23,4 mio. kr.

   

  Hvad skete i 2008:

   

   

  Sparekassen Bornholms Fond:

  Aktiviteter

  I årets løb er der foretaget udlodninger på 4.443.000 kr.

  Bestyrelsen har i årets løb behandlet 137 ansøgninger. Heraf er 44 ansøgninger imødekommet med i alt 893.000 kr

  Siden sin start i 1990 har fonden doneret ca. 120 mio. kr. til velgørende formål på Bornholm.

  Årsrapporten

  Fondens økonomi er baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen. Fondens samlede formue udgør ved årets udgang 101,8 mio. kr. Der er foretaget nedskrivninger i værdien af unoterede aktier i bornholmske virksomheder for 4 mio. kr.

  Årets resultat er negativt på grund af den globale finanskrise med deraf følgende voldsomme fald i aktiekurserne.

  Årets resultat viser et underskud på 37,3 mio. kr

   

  Hvad skete i 2007:

   

   

   

  Sparekassen Bornholms Fond:

   Aktiviteter

  I årets løb er der foretaget udlodninger på 4.089.000 kr.

  Bestyrelsen har i årets løb behandlet 166 ansøgninger. Heraf er 115 ansøgninger imødekommet med i alt 7.648.000 kr.

  Siden sin start i 1990 har fonden doneret ca. 115 mio. kr. til velgørende formål på Bornholm.

  Årsrapporten

  Fondens økonomi er baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen. Fondens samlede formue udgør ved årets udgang 143,6 mio. kr. Der er foretaget nedskrivninger i værdien af unoterede aktier for i alt 1.2 mio. kr.

  Årets resultat er negativt på grund af den globale finanskrise med deraf følgende fald i aktiekurserne. Det har også i væsentlig grad indvirket negativt på fondens beholdning af aktier. Årets resultat viser et underskud på 9,5 mio. kr. mod et overskud i 2006 på 16 mio. kr.

   

  Hvad skete i 2006:

   

   

   

  Sparekassen Bornholms Fond:

   Aktiviteter

  I årets løb er der foretaget udbetalinger på 8.058.000 kr. fordelt til 94 modtagere.

  Bestyrelsen har i årets løb behandlet 151 ansøgninger. Heraf er 105 ansøgninger imødekommet med i alt 6.035.000 kr.

  Siden sin start i 1990 har fonden doneret ca. 111 mio kr. til velgørende formål på Bornholm.

  Årsrapporten

  Fondens økonomi er baseret på indtægter fra aktie- og obligationsbeholdningen. Fondens samlede formue udgør ved årets udgang 157,3 mio kr.

  Der er foretaget nedskrivninger i værdien af unoterede aktier for i alt 475.000 kr.

  Årets resultat udgør 16 mio kr. mod 15,1 mio kr. i 2005.

  Sparbo Finans A/S:

  Årsrapporten

  Selskabets egenkapital udgør ved årets udgang 9,2 mio kr.

  Årets resultat udgør 699.000 kr. mod 1.169.000 kr. i 2005.

   

   

       

    Sportsfotobornholm

  Sparekassen Bornholms Fond 2016      sep@sbfonden.dk