Fonden
Tilskud
Ikke tilskud
Hvordan søges
Best. behandling
Bevillinger
Erhvervstilbud
Stenbrudsgården
Ledelse Fonden
Ledelse Sparbo
Kontakt
Årsrapport
Fondens bestyrelse

God fondsledelse
Beh. af persondata
Fondens vedtægter
Årshjul best. møder
Billeder
25 års jubilæum


Sparekassen Bornholms Fond

 

Erhvervsmæssige tilbud

Erhvervsmæssige tilbud fra fonden

Indenfor visse rammer har vi mulighed for at stille anparts- eller aktiekapital til rådighed for nystartede og eksisterende bornholmske virksomheder. Det vil især være relevant hvor samfundsmæssige og udviklingsmæssige forhold tilgodeser en kapitaltilførsel og hvor det i væsentlig grad vil øge beskæftigelsesmulighederne på Bornholm.

Ansøgninger sendes til fondens administrator

Erhvervsmæssige tilbud fra Sparbofinans A/S

SparboFinans A/S er et datterselskab af Sparekassen Bornholms Fond og har mulighed for at yde lån eller ansvarlig lånekapital til bornholmske virksomheder.

Indenfor visse rammer har vi mulighed for at stille anparts- eller aktiekapital til rådighed for nystartede og eksisterende bornholmske virksomheder. Det vil især være relevant hvor samfundsmæssige og udviklingsmæssige forhold tilgodeser en kapitaltilførsel og hvor det i væsentlig grad vil øge beskæftigelsesmulighederne på Bornholm.

På samme vilkår har vi mulighed for at yde lån eller ansvarlig lånekapital til bornholmske virksomheder gennem fondens datterselskab Sparbo Finans A/S. Lånene ydes alene, hvis finansieringen ikke kan opnås i realkreditinstitut eller bank. Lånene ydes på markedsvilkår og med en løbetid på ikke over 10 år. Maksimumsrammen er normalt 500.000 kr.

Ansøgninger sendes til fondens administrator.

 

 

 

     

  Sportsfotobornholm

Sparekassen Bornholms Fond 2017      sep@sbfonden.dk